Van idee naar plan

het concept en basic design

Onze kracht: We hebben alles in huis!

Onze kracht: We hebben alles in huis!

KCC Projecten ondersteunt u bij uw (concept) ontwerp, haalbaarheidsstudie of als sparring partner wanneer u een faciliteit wilt bouwen, uitbreiden of upgraden naar de laatste standaarden van de techniek. Kropman Contamination Control is wereldwijd vertegenwoordigd in technologische en normatieve instellingen en past de ‘leading edge’ technologie die wij ontdekken ook toe in uw projecten. Wij doen dat in de gezondheidszorg (OK’s, CSA’s en apotheken), de Biotech én de Food (medium en high risk).

Om het beste resultaat te behalen combineren we uw kennis en ervaring met onze kennis en ervaring. U kent uw eigen processen immers het beste en wij begrijpen welke faciliteit daar omheen gebouwd moet worden. Wij onderscheiden ons doordat wij deze kennis in eigen huis hebben. U heeft dus bij ons één aanspreekpunt.

Wilt u graag samenwerken met uw vertrouwde adviseur of bouwpartner? Dan werken wij graag samen met hen om u het beste advies te kunnen geven. In alle gevallen leveren wij een ontwerp, een studie of advies zoals vooraf met u is afgesproken. Daar kunnen kostenramingen, uitvoeringsplanning en eventuele alternatieven onderdeel van uitmaken.

Detailed design en de bouw

Beheersing van risico's en compliance, daar gaat het om!

Beheersing van risico's en compliance, daar gaat het om!

Wij zijn bouwers en daarom willen we graag deze fase met u doorlopen. Onze ontwerpkennis komt voort uit onze jarenlange ervaring met het bouwen van diverse faciliteiten. Mede daardoor hebben ook veel in te brengen op het gebied van ‘constructability’. Wij weten dat wat we ontwerpen ook daadwerkelijk gebouwd kan worden en – belangrijker nog – gaat functioneren.

Deze fase kan volgen op ons eigen ontwerp, maar kan ook worden gestart op een ontwerp van een andere partij. In beide gevallen zal een Design Review met u worden gehouden om te borgen dat u een ‘compliant’ faciliteit krijgt die voldoet aan de wensen en eisen zoals die door u vooraf zijn gesteld.

Beheersing van risico’s, kosten, planning en ‘compliance’ zijn de sleutelwoorden. Onze engineers, construction managers en project managers zijn hiermee vertrouwd. Zij denken en handelen hierin multi-disciplinair. We zijn verrassend transparant over kosten. Wij willen namelijk marge maken op onze toegevoegde waarde en niet op leveringen en uitbesteed werk.

Commisioning en verificatie

U kunt pas starten als ons laatste document klaar is, wij snappen dat.

U kunt pas starten als ons laatste document klaar is, wij snappen dat.

Uw project is pas af als wij de commissioning en verificatie helemaal op orde hebben. De voorbereidingen daarvoor beginnen al bij het ontwerp. Wat is kritisch, welke parameters horen daarbij en hoe worden die getest? En vooral, hoe wilt u dit allemaal gedocumenteerd hebben zodat u probleemloos uw validatiedossier kan opbouwen? KCC beschikt over een ruime set procedures en protocollen (Nederlands en Engels), maar is ook gewend om met procedures van u of derden te werken. We begrijpen het doel en dat is het belangrijkste.

Het dossier is het samenstel van werkzaamheden van de mensen die hun bijdrage hebben geleverd aan het project. Wij hebben al onze mensen hiervoor getraind en herhalen regelmatig ‘toolboxen’ op het gebied van Good Documentation Practices om iedereen scherp te houden.