van beheer naar controle

Kropman Contamination Control biedt de mogelijkheid betrokken te zijn bij de start van het (ver)bouwen van uw ruimten. Van het ontwerp, de realisatie tot het beheer & de exploitatie ontzorgen wij u.

Voor het beheer en de exploitatie van uw installaties schakelt u Services in. Onze CGMP gecertificeerde medewerkers voeren het onderhoud aan uw installaties zorgvuldig en gedocumenteerd uit. Wanneer uw ruimte is opgeleverd en in gebruik is, moet u te allen tijde kunnen aantonen dat uw installaties voldoen aan de gestelde condities en eisen. Om dit te kunnen aantonen, moeten ook de voorwaarden van de condities worden gecontroleerd. Dit betekent dat de condities regelmatig moeten worden gekalibreerd. Tevens wordt, wanneer dit voor u van toepassing is, de kwaliteit van de medische gassen en de elektrische veiligheid gemeten.

Onze metingen

Onderhoud en metingen aan diverse ruimten en installaties

 • Procesonderhoud (vervangen van membranen, revisie pakkingen, etc.)
 • Cleanrooms, apotheek bereidingsruimten en laboratoria
 • Operatie- en isoleerkamers
 • Down flow en cross flow installaties
 • Poederafzuigkasten en Microbiologische Veiligheidskabinetten klasse I
 • Microbiologische Veiligheidskabinetten klasse II
 • Isolatoren en veiligheidskabinetten klasse III
 • Zuurkasten, chemicaliënopslagkasten en afzuigpunten
 • Technische gassen (deeltjesconcentratie, dauwpunt, KVE-bepaling, bepaling oliegehalte)
 • Incubatoren
 • Afzuigventilatoren
 • VHP-decontaminatie van Micriobiologische Veiligheidskabinetten

Diverse metingen en verificaties

 • Drukverschilmeting ter bepaling van drukhiërarchie
 • Drukverschilmeting ter bepaling van filtervervuiling
 • Luchthoeveelheidsmeting ter bepaling ventilatie-/circulatie-/verversingsvoud
 • Luchtsnelheidsmeting ter bepaling laminair flow en spreiding
 • Integriteittest HEPA-filters met photometer of deeltjesteller ter bepaling lekdichtheid
 • Deeltjesconcentratie metingen ter bepaling stofclassificatie
 • Deeltjesconcentratie metingen ter bepaling van hersteltijden
 • Microbiologische monsternames ter bepaling van het aantal KVE’s (lucht / sedimentatie / oppervlakken / vloeistoffen)
 • Rookproeven met demiwater ter visualisatie van de luchtstromingspatronen
 • Temperatuur- en relatieve vochtigheid metingen en dauwpuntbepaling
 • Lichtsterkte–, geluid- en CO2-metingen
 • Verificatie-/vijfpuntskalibratie druksensoren
 • KJ-test om de mate van persoonsbescherming van installaties aan te tonen (new)
 • Het bepalen van de beschermingsgraad van een operatiekamer/opdekruimte conform VCCN RL-7
 • Het kalibreren van sensoren: Temperatuur, Relatieve Vochtigheid en Drukken
 • Luchtdichtheidsmetingen laboratoria, cleanrooms en OK-ruimten
 • Luchtlekkage opsporing van constructies